South by Southwest, SXSW 2012, del 4, sista delen

Ett sista spår från SXSW 2012 hänger ihop med det jag skrev i inlägg två, det sas en del om hur man anpassar webben till att fungera flera olika skärmstorlekar, inte bara den stationära datorns. Alltså ett sätt att istället för att göra olika….webb..ar? så gör man en enda sajt som sedan anpassar sig utifrån vilken typ av skärm besökaren har. Det brukar kallas responsiv design och är ett buzzword även utanför Austin. Jag är inte mycket till webbdesigner, eller kodare, så jag lämnar det med att konstatera att idén om flera olika webb…ar? tycks förlora mark.

I korthet var SXSW 2012 spretigare än någonsin, större än någonsin och trängre än någonsin.

Jag undrar också om den kanske håller på bli för stor för sitt eget bästa, själv fick jag ägna ett par timmar varje dag bara åt att försöka sätta ihop ett medvetet schema. Jag undrar om inte seminarierna riskerar att bli urvattnade när mer än dubbelt så många paneler ska försöka fylla samma mängd dagar.

Nästa år ändrar också speldelen, det som kallats ”Screenburn”, namn till ”SXSW Gaming” och möjligen innebär det att den på sikt bryts ur och får en alldeles egen festivaldel.

Ska jag dra några slutsatser så är det att den mobila, sociala webben har mognat och att Big Data kommer bli större och större. Det finns massor av (gratis) data därute och det gäller att hitta vettiga sätt att göra nya tjänster av den. För oss journalister innebär det att databasjournalistik kommer bli mer och mer intressant.

Personligen tar jag förutom kunskapen från seminarierna också med mig det spännande i att åka från hotellet på morgonen i plus fem graders värme och regn, och återvända i plus tjugosju och solsken.

Inte bara solsken på interwebs. Foto Karin Svanholm

Jag tar med mig vikten av att ha en barnvagn till sina puffror,

Att också getter behöver rastas då och då,

och att även en buss behöver en kapten.

¨

På bryggan

En fantastisk festival på det hela taget. Jag avslutar med en bild på framtidens annonssystem, ett system som fullständigt korrekt identifierar mig som ”young adult male”. Jag hoppas jag får se annonser om skateboards, ringsignaler, Lunarstorm och annat som vi ungdomar gillar.