Stephen Fry tycker om Katolska Kyrkan.

Fyjäklar att vara ärkebiskop och försvara den Katolska kyrkan efter att Stephen Fry serverat den här bredsidan:

Han lyckas på samma gång visa respekt för dem som tror på Gud och ge uttryck för sin avsky för den förtryckarinstitution kyrkan är och har varit. Fascinerande. Talet hölls 2009 under en debatt med den förhållandevis ambitiösa titeln ”The Catholic Church is a force for the good in the world” och arrangerades av Intelligence². Tyvärr kostar det £60 om året för att se hela debatterna, men en transkribering av just den här finns hos bloggen A mind @ play.

Stephen Fry’s sida vann förövrigt debatten när rösterna var räknade. Resultatet finns hos A mind @ Play ovan.

EDIT: Det verkar som om hela debatten ligger uppe på Youtube här. Det är bara på den egna hemsidan det kostar, vilket ju kan kännas lite märkligt.