Krävs utgivarbevis för att vara YGL-skyddad?

Tydligen (P3 Nyheter):

Bloggaren Jesper Nilsson, som anmälts för grovt förtal av de två poliser han fotade i tunnelbanan skyddas inte av tryckfrihetslagarna. Det har Justitiekanslern beslutat.

Jag inser att jag måste ha missförstått något när jag tidigare drog slutsatsen att det inte krävdes utgivarbevis för att en sida ska skyddas av YGL och TF. I fallet Riksåklagaren mot Börje Ramsbro friades Ramsbro för brott mot PUL. Ramsbro hade startat en webbsida uteslutande för att kritisera Nordbanken, men efter att ha fällts i Hovrätten, friade HD honom. Jag skrev om det tidigare. Men han åtalades alltså för brott mot PUL och friades eftersom HD ansåg att Ramsbros sida var ”journalistisk” och därmed inte omfattades av PUL. Jesper Nilsson å andra sidan åtalas för grovt förtal. Och ingen av dem skyddade alltså vad jag förstår av vare sig YGL eller TF.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

6 reaktioner på ”Krävs utgivarbevis för att vara YGL-skyddad?

 1. YGL skyddar i princip två olika slags medier, nämligen ”tekniska upptagningar” och ”radioprogram”.

  Till tekniska upptagningar räknas CD, DVD, magnetband och andra fysiska medier, där utgivaren skall anges på de enskilda exemplaren, och för det krävs inget utgivningsbevis.

  Radioprogram innefattar eter- eller trådburna sändningar av text, ljud eller bild (alltså även television), och för dessa krävs alltså utgivningsbevis, men det är bara samtidiga sändningar till många mottagare (rundradio) som automatiskt omfattas av YGL. När informationen i stället sänds till enskilda mottagare en och en på deras begäran (www), då krävs att webbplatsen eller motsvarande registreras för skydd enligt YGL, annars skulle man behöva tillämpa lagen också på enskilda telefonsamtal (vilket inte vore särskilt praktiskt eller ens önskvärt).

  Skillnaden mellan Börje Ramsbro och Jesper Nilsson är just att det i ena fallet handlade om datalagen (senare PUL), i det andra om förtal enligt 5 kap. 1-2 §§ brottsbalken. Ingen av dem hade utgivningsbevis, så vad YGL säger saknar direkt betydelse i målen. Undantaget i PUL för ”journalistiskt ändamål” har i sig inte med TF eller YGL att göra, utan följer av det EG-direktiv från 1995 som ligger till grund för PUL (motsvarande undantag skall alltså finnas i resten av EU). Det kom nu att bli den räddningsplanka som HD utnyttjade för att slippa fälla Ramsbro; själv anser jag att han borde ha blivit friad redan med hänvisning till 5 § PUL (Ramsbros behandling av personuppgifter var knappast ”automatiserad” i direktivets egentliga mening).

  Åtalet mot Ramsbro, som ursprungligen gällde datalagen men ändrades under processens gång, var hur som helst ett juridiskt skamgrepp, då den relevanta anklagelsen borde ha varit förtal (som Ramsbro rimligen skulle ha blivit friad från, om den prövats).

  Jesper Nilsson är inte dömd eller ens åtalad än, så vi kan inte göra några närmare jämförelser av de båda målen just nu. Det är bara JK som har klarlagt att grundlagen inte står i vägen för ett eventuellt åtal.

  Vi skall dock inte lämna grundlagen helt åt sidan bara för att Jesper saknar utgivningsbevis. Som jag minns polisernas anmälan, så motiverade de brottsrubriceringen ”grovt förtal” med att saken hade fått stor uppmärksamhet i massmedia (vad jag förstod fick de inte någon sakkunnig juridisk hjälp med denna anmälan, utan de formulerade den själva). Det är en väldigt besynnerlig motivering, med tanke på att Jespers roll i den uppmärksamheten inte är utgivarens, utan meddelarens. Det är med andra ord Expressens, Aftonbladets och TV4:s ansvariga utgivare (och säkert ännu fler) som var och en för sig svarar för den uppmärksamhet de givit incidenten vid Hornstull; Jesper kan inte klandras för annat än det han publicerat på sin egen blogg. Att han valt att framträda offentligt och inte utnyttja sitt meddelarskydd innebär inte att han förlorar sin meddelarfrihet och blir ansvarig för vad kvällspressen skriver om i ärendet.

  Det skall bli intressant att se vad åklagaren gör av det här (för en allmän åklagare lär det bli; jag betraktar det som uteslutet att poliserna försöker driva detta som enskilt åtal). För att alls bli fälld för förtal måste Jesper antingen ha farit med osanning (det har vad jag vet ingen påstått att han gjort) eller så måste det ”med hänsyn till omständigheterna” anses oförsvarligt att yttrandet sprids. I det här fallet ville han antagligen rentvå sig från polisens påståenden (han hade i okända personers närvaro blivit utpekad som narkotikamissbrukare) och samtidigt fästa allmänhetens uppmärksamhet på polisens burdusa och troligen lagstridiga agerande. Det tycker jag är försvarligt, och om han därmed blir friad spelar det ingen roll hur ”grovt” det påstådda brottet var.

 2. Du kan inte lita på Wikipedia.
  Undantagskravet i PUL gäller om det är för ”journalistiskt ändamål”. Det kan bloggar fortfarande vara även utan skydd av YGL eller TF.

 3. Yes, det var i mitt huvud som jag av någon anledning drog likhetstecken mellan PULs skrivning om ”journalistiskt ändamål” och ”grundlagsskyddad”, dvs omfattad av YGL.

  Wiki skriver tex om PUL ”Kravet är att materialet är avsett för publicering i grundlagsskyddad media.”, vilket alltså HD inte höll med om. Där räckte det med en allmän bedömning av materialet.

 4. Pingback: Har du råd att skyddas av lagen? // Skivad lime

 5. Det här är ju lite rörigt. Men du har ju rätt nu – för att inordnas under YGL krävs att sajten antingen har utgivarbevis eller är en ”bilaga” till ett grundlagsskyddat gammelmedium. PUL är ju något annat – där finns utöver grundlagsfallen också en formulering om ”journalistiskt ändamål” som HD som du säger valt att tolka brett, så t ex Ramsbo föll in under undantaget från PUL.
  Förtal är ju brott även när YGL är inblandad, men rättsprocesserna ser annorlunda ut. Nu kommer Jesper (@redundans) att få en vanlig förtalsrättegång o det är ju lättare att få en fällande dom i en sådan än om det varit en rättegång med jury.

Kommentarer är stängda.