Augumented reality-exemplen från SXSW

Jag hittade videon på Legos Augumented realityapp, som alltså gör att man kan se modellen man tänkte köpa. Från seminariet ”Augmented Reality – Gimmicky Trend or Market-Ready Technology?

Ett annat exempel som kom upp var taktila och haptiska (härliga ord) skärp:

http://www.tactilesight.com/products/how-it-works

http://www.monkeysandrobots.com/hapticcompass

Och här Zugaras Shopping-app som live-demades: