Hovrätten ändrar tingsrättens dom om Ipred

Hovrätten slår fast att ePhone inte behöver lämna ut IPt till den FTP som blev det första ipred-ärendet i våras.

Så här skrev de i domen om hur de resonerade kring om verken verkligen var spridda:

På denna punkt var den avgörande frågan om det upphovsrättsligt skyddade materialet överförts till allmänheten eller endast till en begränsad krets. Eftersom det krävts inloggnings-uppgifter för att få del av filerna med ljudböckerna och det inte finns någon utredning om spridningen av inloggningsuppgifterna, anser hovrätten att det inte visats sannolika skäl för att ljudböckerna gjorts tillgängliga för allmänheten.
Hovrätten upphäver därför tingsrättens beslut om informationsföreläggande.

Det var väl precis det som många påtalade när anmälan kom i våras, att en lösenordsskyddad FTP kan vara precis vad som helst, en backup, en familjesamling, ett sätt att komma åt sitt eget material från hela världen. Länk till hovrättens pressmeddelande finns här.

EDIT: Nu har Svenska Förläggareföreningens VD uttalat sig (P3Nyheter):

– Jag kan inte kommentera det, men det är uppenbart att på den här servern har alla ljudboksförlagen funnits, alla kommersiella ljudböcker som någonsin tagits fram i Sverige har funnits där. Och de har inte funnits där för en persons enskilda bruk, utan det är tänkt, menar vi, för tillgängliggöra böckerna för en mycket stor mängd människor.

Och det kanske är där de missade målet. Lagstiftningen handlar om vad som är gjort, inte vad som är tänkt.

Läs även andra bloggares åsikter om