Piratlyssnande på jobbet

Lyssnar du på dina egna CD:s på jobbet? Grattis, du är pirat.

Upphovsrättsorganisationen STIMs kommunikationschef Susanne Bodin säger till DN idag att det inte är okej att lyssna på medhavd musik på jobbet:

– En arbetsplats är inte privat och då ska man ha en licens om musik spelas så att upphovsrättsinnehavarna får betalt

Det spelar ingen roll om man har på sig hörlurar – och därmed garanterat bara exponerar musiken för den person som faktiskt redan betalt för den. Lyssnar man till exempel på sitt premiumbetalda Spotifykonto med lurar, så ska både företag och privatperson alltså slanta upp.

STIM kräver nu 40,000 om året av länsstyrelsen i Stockholm. Det är en del i en kampanj för att få 2900 företag i landet att betala för musiklyssnande anställda. Eller vänta, det krävs inte ens att de anställda faktiskt lyssnar på musik. Det räcker med att de har möjlighet till det. STIM är inte främmande att ställa krav till alla arbetsplatser med mer än 40 anställda som har datorer:

– Ja med stöd av upphovsrättslagen kan vi det om arbetsgivaren möjliggör musiklyssnande.

Lagar ger inte exakta svar på vad som är rätt och fel – det krävs tolkningar och resonemang för att tillämpa dem. Annars hade vi inte behövt domstolar, det hade bara varit att låta bägge parter i olika mål läsa texten och få svaret. Det är såklart frivilligt hur extrem tolkning man vill göra av en lag, åtminstone tills dess domstolen sagt sitt. STIM har precis visat exakt hur extrema de är.

Så skapas pirater.

EDIT: Lisa Olsson räknade på det:

Enligt SCB finns det ca 7000 företag med fler än 50 anställde, där tillkommer företagen med mellan 40 och 50 anställda på kanske 2000 och alla organisationer som inte räknas som företag. Vi är gott och väl uppe i över 10.000 företag och organisatoner som skulle vara potentiellt skyldiga att betala denna avgift.Vi pratar om 400 miljoner kronor årligen som STIM och SAMI anser att svenska företag är skyldiga dem.