Entartete Kunst – Politiker har alltid haft svårt att hålla fingrarna i styr


KD jobbar på att försöka hitta sig en nisch i Alliansen, så de inte riskerar att sväljas upp i en fusion mellan de borgerliga partierna. Nu är det dags för konsten. Göran Hägglund, denna sundhetens egna fyrbåk, säger:

Men jag har sagt, och säger det gärna igen, att mycket av den samhällskritiska kulturen i hög grad har kommit att antingen isolera sig i elitistiska obegripligeter eller provocera för provokationens egen skull.

Obegripligheter! Ve och fasa. Konst ska såklart vara tydlig och om den provocerar, ska det tydligt märkas ut på vilket sätt och vad provokationen avses ha för syfte. Annars drar vi in bidragen.

Det är ju i sig inte så jättechockerande att en Kristdemokrat inte vill ha såndär konstig modern konst. Värre blir det senare i Hägglunds inlägg:

De som ägnar hela eller delar av sina liv åt kulturen bär också med sig en del av vår historia. Det arv som berättar om varifrån vi kommer och vilka vi är. Det knyter ihop historien med nutid och framtid. Den skapar en gemensam identitet och trygghet, men har också förmågan att splittra och skapa oro.

Jag vet inte, men för mig ekar det här stycket rejält osund och sunkig nationalism. Och då börjar den nazistämpel som man ju gärna sätter på personer som vill villkora konstens uttryck, kännas som mer än bara ett retoriskt grepp.