Håller IPRED-effekten i sig eller inte?

Tidigare skrev bland annat E24 att IPRED effekten, det vill säga det megatapp som skedde i samband med IPRED-lagens ikraftträdande, nu mattats av och att vi är tillbaks till tidigare nerladdningsnivåer. Nu säger Per Strömbäck (som ökat sin närvaro i media från typ två till tio på en tiogradig skala) att det har den inte:

Snart har tre månader gått och trafiken över internet ökar igen. Men den är ännu långt ifrån de nivåer som noterades före Ipredlagen.
– Nu ligger vi kring 75 gigabit per sekund. Det motsvarar höstens nivåer, och ökningstakten är ungefär densamma som då. Men det kan lika gärna hänga samman med att fler använder lagliga tjänster.

Jag vet inte riktigt hur nätnerladdningsvanorna ser ut, men i de publikmätningar jag har haft anledning att hantera, och de är ett par stycken, så brukar regeln vara att alltid jämföra motsvarande perioder. Det vill säga, jämföra april 2009 med april 2008, höst 2009 med höst 2008 och så vidare. Och tittar man då på Netnodgrafen över hur trafiken sett ut de senaste två åren:

och jämför april med april, så ser det inte så jätteolika ut. Däremot tycks förra hösten varit en extrem nerladdningsperiod.

Om man jämför mars med samma månad förra året så är det rätt stor skillnad. Det ska bli intressant att se hur det utvecklar sig under hösten – om Sverige tankar lika mycket som förra året. Eller om förra höstens aktivitet var ett undantag.

EDIT: Den här posten länkar till originalgrafen – så den uppdateras allteftersom.