Experter inte alltid experter


I DN skriver Junilistans gamle partiledare, Nils Lundgren, tillsammans med en kollega, Marian Radetzk, om klimathotet. Eller som rubriken lyder ”Klimatlarmet sågas av tunga ekonomer”. Och jag slås av vilka paralleller det tycks finnas mellan olika konspirationsteorirörelser. De tycks ofta ha talespersoner med expertis, men inom helt fel område. De är ofta pensionerade, något som anges som en styrka eftersom de kan ”säga som det är utan att vara rädd för konsekvenserna”. De pratar ofta om att de säger ”sanningen som ingen annan vågar säga”. Tidigare skrev jag kort om trutherrörelsen, vars två mest kända talesmän är en pensionerad teologie professor David Griffin, och Steven Jones, en numera pensionerad professor i fysik. Ingen av dem är vare sig arkitekter, brandingenjörer eller rivare. Det har inte hindrat dem att uttala sig skarpt, högröstat och i väldigt drastiska ordalag om hållfasthetslära, byggkonstruktion, brandförlopp, brandteknik, demoleringsteknik och om militära sprängämnen. Gärna med rejäla kängor åt dem med expertis inom området som redan uttalat sig. Ofta genom att säga att det finns en dold politisk agenda.

Nu skriver alltså pensionerade (check!) ekonomerna (fel område, check!) Lundgren och Radetzk om klimathotet. Här är några formuleringar:

Enligt dem tillåts inga andra uppfattningar komma fram. (enda som säger sanningen, check!)

Nu har jag gått igenom frågan grundligt och vill peka på felaktigheterna i vad som sägs från FN:s klimatpanel, IPCC, svarar Nils Lundgren. (känga åt experter med adekvat bakgrund, check!)

Marian Radetzki har inga sådana hänsyn. Han betonar i stället hur de som äldre nationalekonomer kan säga vad yngre forskare inte vågar. (pensionär som kan säga sanningen, check!)

Detta har inträffat i IPCC, som främst är ett politiskt organ och styrt av byråkrater. (dold politisk agenda, check!)

Same, same.

Fler skriver: Expressen, DN, DN igen