Upp till kamp emot kvalen! Sista striden det är!

Rickard Falkvinge:

Vänner, bröder och systrar i hela den belägrade fria världen:

Idag, så har vi vunnit vårt första viktiga slag för medborgarrätternas framtid. Rätten att vara en fri medborgare. Rätten till privatliv som ett koncept. Ja, faktiskt rätten att prata om sina åsikter över huvud taget.

Det här är rättigheter som våra mödrar och fäder kämpade, blödde och dog för. Och vi är de stolta sönerna och döttrarna till de kvinnorna och männen. Än en gång, så har vi klivit upp på barrikaderna och stått stolt, skuldra vid skuldra. Än en gång, har vi förstått att vi måste kämpa för våra rättigheter.

Det är skönt med känsla för proportioner.