Bloggare är inte journalister

Jag förstår inte att alla gnäller på bloggarna för att de inte skriver som drivna journalister. ”Det mesta är bara smörja” och så vidare. So? Om tvåtusen personer plötsligt på eget initativ bestämmer sig för att börja skriva så säger det sig självt att allt inte kommer bli bra. Däremot kommer förmodligen antalet riktigt bra texter bli fler jämfört med om det bara var 20 personer som på eget initativ bestämde sig för att börja skriva.

För att göra en jämförelse: ”Det svenska popundret”. Sverige har, menar många, för sin befolkningsmängd oproportionerligt många internationella popkändisar. Förklaringen sägs vara den kommunala musikskolan. Det är helt enkelt vansinngt enkelt och billigt för vilken unge som helst att sätta sig och få organiserad undervisning i vilket musikinstrument som helst. Vilket betyder att massor av kids börjar lira panflöjt, eller whathaveyou. Det här framhålls som något bra – det är ingen som säger att ”Det mesta av svensk musik är smörja”, bara för att avslutningskonserten med ortens nior lät som om någon plågade katter.

Samma logik borde tillämpas på bloggandet.