Självcensur

I dagens DN står det att Konstfack funderar på att stoppa två elevers vårutställningsverk. Den ena är Magdalena Nordin som har använt musik från tv-spel i sitt verk:

”Spring Village Farm
Magisterutställning Magdalena Nordin, instution Konst åk 5.
Vårby gård framställd som en tv-spelsvärld – om gränsen mellan fantasi och verklighet, och att uppfatta allt som ett spel. ”

Hon har fått motiveringen att det kan stoppas av upphovsrättsliga skäl. Men allvarligt talat. Det kan inte ha varit meningen att lagen skulle användas för att förhindra en konstnär från att använda populärkulturella företeelser. Ytterligare ett exempel på puckad användning av upphovsrätten och kanske första tecknet hur den senaste tidens ummm…. piratkopieringsturbulens börjat få folk att självcensurera sig av rädsla (det andra eleven var Oscar Guermouche som håller på att stoppas för att han vanhedrat flaggan. Herrejösses, står självaste Oscar II och dricker punsch på verandan?).